A Szakrális Bakony Könyvajánló

    Kategória: Nincs kategorizálva, Szakrális túrák, Szent helyek

Megjelent első közös szerzeményünk!

A könyv mérete: 21 cmx29 cm, 185 oldal A4 formátumú, színes illusztrációkkal és fényképekkel

ára:5.000 forint

Elérhető, megrendelhető: gnkonyvrendeles@gmail.com

 

AJÁNLÓ

“Nagy szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnek a természetben járni, és észrevették, hogy a természet több, mint turistacélpont, több, mint puszta látvány, és mérhetetlenül több, mint „a szabadidő kellemes és hasznos eltöltése”, ahogy azt ma a reklámfelületek és a divatos közhelyek harsogják. Akik rájöttek, hogy a természet él és beszél hozzájuk, és ők, maguk is  élők, valamiképpen válaszolnak neki; és ez a párbeszéd, ahogy mind gyakoribbá válik, egyre mélyül és lassan minden másnál fontosabb lesz: mert amikor a természet szól, a múltjáról, a jelenéről és lehetséges jövőjéről is mesél, és felébreszti az ember saját emlékezetét, tudata, lelke és teste sejtszintű ősemlékezetét saját múltjáról, jelenéről és lehetséges jövőjéről; és az ember megérti, hogy ő és a természet egy, hogy nincs emberfia, nincs olyan nép, aki/ami  elválasztható lenne a helytől, ahol született és él; hogy a „Genius Loci” önmaga tükörképe, és a táj, amely szülte, az az élő ,por’, amelyből vétetett; és ha meg akarja ismerni önmagát, meg kell ismernie szülőanyját, a Természetet és mindenek atyjának, a Teremtő Szellemnek gondolatait, amelyek a létezők mérhetetlen világát, így őt magát is nemzették. És ahogy önmaga megismerésében halad a nemzett (!): az ember (márpedig ha abban nem halad, másban sem jut sehová), úgy érti meg mind jobban a körülötte lélegző teremtett és épített táj suttogását, ismeri fel abban saját létének eredetét és célját, az erők táncának harmóniáját maga körül és önmagában; és úgy válik képessé meglátni az elcsúszásokat, az erőszakos beavatkozások sebeit, az avatatlan és méltatlan kezek okozta torzulásokat; és úgy fogja tudni segíteni a gyógyulást, önmaga és környezete (tükörképe) egészségesebbé, boldogabbá, teljesebbé válását. Ha a kellő tudással és tisztelettel közeledünk hozzá, a szent tájak (és minden teremtett és élő lény szent) segítenek bennünket eleven tagjaikkal, millió élet-magzatukkal,  örvénylő vagy éppen alvó energiáikkal, a nagylelkűen befogadott ember-alkotásokkal együtt, hogy felismerjük múltunkat, teljességében megéljük jelenünket és a Teremtő szándékához illő, élő és fénylő, tiszta és gyönyörű jövőt álmodjunk magunknak.

Ez a könyv ehhez nyújt önmagában páratlan, élménnyel és tudással teljes útmutatót.”

2021. 07. 02. dr. Csorba Éva

 

Egy különleges könyv ajánlása az olvasóknak.

Különleges egyrészt azért, mert a szakralitás nézőpontjából mutatja be a Bakony történelmét, a hegyeket és a szent helyek működését.

Másodrészt különleges azért is, mert a két szerző más-más szempontból írja le tapasztalatait. A női érzésvilág és a férfias racionalitás egymás mellett tesz bizonyosságot a szakrális világról.

A könyv eddig nem ismert szakrális tereket, működéseket is bemutat. Sőt, kísérletet tesz egy új fogalom bevezetésére, a Bakonyi történelmi tájegység használatára. Benne Bakonybél, Szentgál, Veszprém, Sóly, Pannonhalma történelmi összefüggését és folytonosságát taglalva.

Felveti Veszprém városának eredetét, nem a mai ismert helyét, és alapításának az időszámításunk előtti 850.évi korai időpontjait is. Ez merőben új álláspont és kitágítja a városnak és megyénknek identitását történetileg és szakrálisan is.

 

Ajánló

Kedves Olvasó!

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt és Isten Lelke lebegett a vizek fölött.”

 

Mózes Teremtés könyvével kezdődik a Biblia, amely kimondja, hogy Isten a Teremtő és a természeti világ, továbbá az élőlények az ő alkotásai.

Büszkén mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence, benne szeretett kis hazánk és Veszprém megye csodálatos bizonysága mindennek.

Az őskortól a közelmúltig őrzünk történelmi emlékeket, kincsként becsüljük a művészetek, hagyományok világából ránk maradt értékeket. Műemléki épületek, várak, kastélyok, templomok, képzőművészeti alkotások hordozzák a múlt üzenetét. Megszentelt tájakon élünk, megszentelt elődök nyomában járhatunk. De vajon tudatában vagyunk-e mindennek?

„Tekints az égre és lásd meg!” (Jób 35,5). Ez a mondat azt üzeni számunkra, hogy lépjünk ki a zárt terekből, és ismerjük fel a világban Istent. Arra hív, hogy lássunk a harmadik szemünkkel- a szívünkkel, a lelkünkkel- és csodálkozzunk rá a teremtett világra.

Ilyen utazásra hív minket az a könyv, amelyet most a kedves Olvasó a kezében tart. Spirituális utazásra indulhatunk a Bakonyba, ahol csillagképeket kereshetünk a tájban, felfedezhetjük a bakonyi történelmi tájegységet vagy épp a pálosok nyomába eredhetünk.

 

Szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik ezt a tájat más „szemmel” is szeretnék megismerni, felfedezni. Induljunk el együtt egy csodálatos szakrális utazásra, a Bakonyba!

 

Polgárdy Imre

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

 

“Megjelent egy különleges könyv a Bakonyról., történelmi tájegységről, limitált kiadásban. Aszerzőpáros izgalmas felfedező utazásra hívja az érdeklődőt, aki lehet akár természetkedvelő, vagy “csak” lokálpatrióta, szakrális hagyatékokat kereső, a régmúlt emlékeit ápoló, pálosok világához kötődő, Mária tisztelő.

Egy gyűjtemény is: a Bakonyhoz (Bak-hon) kötődő ezeréves távlatokat átívelő történésekkel, írásos és népnyelvi emlékekkel, földrajzi hivatkozásokkal, ugyanakkor további gondolkodásra-kutatgatásokra is sarkall, amikor olyan kifejezések is szóba kerülnek, mint Prana, Nimród, az Anima, az Arvisura, a Regnum Marianum…és áthatja a könyvet a szerzőpáros széplelke, az ismeretátadás öröme, a jobbá tenni akarás óhaja.

Rőczey Gergely

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás