Assisi Szent Ferenc imája

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy békéd eszközévé, hogy

Szeretetet hozzak, ahol gyűlölnek,

Kiengesztelést a sértés helyére,

Egyetértést, ahol civakodnak,

Hitet, ahol kétség van,

Igazságot, ahol tévedés uralkodik,

Reményt a kétségbeesők vigasztalására,

Fényt, ahol sötétség honol,

és örömöt a szomorkodók felvidítására.

Ó, Mester! Segíts, hogy a vágyam az legyen,

Vigasztalás helyett én vigasztaljak,

Megértés helyett én legyek megértő,

A szeretet elvárása helyett, én szeressek.

Mert aki ad, az kap,

Aki megbocsát, annak megbocsáttatik,

Aki meghal, az beleszületik az örök életbe.

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás