Eszterházi Pál nádor imája

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Eszterházi Pál nádor imája Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István Neked ajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott […]

Tovább

Mária kegyhelyek 2.

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony Szűz Mária szent ligetei
Márianosztra Kegykép - tisztaforrás

Márianosztra, az Élő szent hely A Börzsöny déli vonulatában fekszik a márianosztrai búcsújáró hely. Kóspallag felől csodás úton érkezhetünk meg a faluba. Nagy Lajos királyunk akaratából települtek ide Boldog Özséb Pálosai. (1352-es oklevél már említést tesz róla.) A Pálos rend feloszlatásáig (1786) a szerzetesrend tulajdonában maradt. A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes […]

Tovább