Döbrentei Kornél: Fohász

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Seregek ura, mindenható Isten!

Hozzád kiáltok:

Őrizd meg a népet, melyből vétettem,

óvjad meg Hazánkat,

Szent István által Boldogasszony Anyánk

oltalmába ajánlott Magyarországot.

A Szent Korona erejével

sokszorozd meg akaratunkat,

a balsorsból menekíts ki,

és vezérelj jobb sorsra minket.

Ámen

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás