Boldogasszony


Ima Istenanyához

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Drága Istenanyám, a tudás és megismerés anyja! Te vagy az élő Mindenség, az Égi fény megőrzője! A világ összes ÉG-szerével ékesített Ős – Istenanya! Tudom, hogy minden teremtmény a Te élő részed, belőled van és beléd tér vissza minden, ami élő, mert benned van az isten leheletének fénye. Kérlek, hogy Csillagos palástoddal fedj be, takarj […]

Tovább

Kerek egy esztendő Boldogasszonyunk tiszteletére

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony lánya volnék

Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időre vezethető vissza. Bizonyosságot nehéz találnunk a ránk hagyományozódott gyűjtésekből, iratokból, hiszen a Római Katolikus egyház térhódítása után Szűz Mária tiszteletében élt tovább, s szinte egybe olvadt Boldogasszonyunk tiszteletével. Az összeolvadás lehetősége a néplélekben abból adódhatott, hogy Boldogasszonyunk alakja az ókori Anyaistennőkben megnyilvánuló (bár az ő személyiségének írásos megjelenése […]

Tovább