Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái

A KILENCED ALATT, 9 NAPON ÁT IMÁDKOZZUNK A KÖVETKEZŐKÉPPEN:
1.Bánjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot értük, és legfőképpen fogadjuk meg erősen, hogy többé nem követjük el azokat.
2. Imádkozzuk el a rózsafüzér első három tizedét.
3. Olvassuk el a kilenced adott napjához tartozó elmélkedést.
4. Ezután imádkozzuk el a rózsafüzér két utolsó tizedét.
5. Fejezzük be a csomóoldó Boldogasszonyhoz szóló imával (a napi elmélkedések végén).
(Megjegyzés: életünk minden csomójáért mondjunk el egy-egy kilencedet)
________________________________________
ELMÉLKEDÉSEK
1. nap
Áldott Szűzanya, szentséges Szűz Mária, aki kioldozod a gyermekeidet fojtogató csomókat, terjeszd ki felém irgalmas karodat! Ma átadom neked ezt a csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), és minden negatív következményt, mellyel ez életemben együtt jár. Átadom neked ezt a csomót, amely megzavar engem, boldogtalanná tesz, és oly nagyon akadályoz abban, hogy veled és fiaddal, Jézussal, az én megváltómmal egyesüljek.
Hozzád folyamodom, csomóoldó Boldogasszony, mert bízom benned, és tudom, hogy soha nem utasítottál vissza egyetlen olyan bűnös gyermeket sem, aki hozzád könyörgött segítségért. Hiszem, hogy ki tudod oldozni ezt a csomót, hiszen Jézus megad neked minden hatalmat.
Bízom benned, hogy vállalod e csomó kioldozását, hiszen édesanyám vagy. Tudom, hogy megteszed, mert Isten szeretetével szeretsz engem.
Köszönöm, áldott Szűzanyám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
KI KEGYELMET KERES,
MEGTALÁLJA AZT MÁRIA KEZÉBEN
________________________________________
2. nap
Mária, áldott Szűzanya, minden kegyelem édesanyja, szívem ma feléd fordul. Elismerem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van segítségedre. Önzésem, gyűlölködésem, az alázat és a nagylelkűség hiánya miatt nagyon gyakran elszalasztottam a kegyelmeket, amelyeket felém közvetítesz.
Azért fordulok hozzád, csomóoldó Boldogasszony, hogy kérd számomra fiadtól, Jézustól a szív tisztaságát, a lemondást, az alázatot és a bizalmat. Ezt a napot ezeknek az erényeknek a gyakorlásával fogom megélni. Ezeket, mint irántad való szeretetem bizonyítékát ajánlom neked. Kezedbe helyezem e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályoz engem abban, hogy Isten dicsőségét sugározzam.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
MÁRIA ISTENNEK AJÁNLOTTA NAPJÁNAK
MINDEN PILLANATÁT
________________________________________
3. nap
Mária, közvetítőnk, mennyek királynéja, akinek keze fogadja és osztja szét Urunk összes gazdagságát, fordítsd felém irgalmas tekinteted! Szent kezedbe helyezem életem e csomóját… (nevezzük meg, ha lehetséges), minden gyűlölködést, minden érzelmet, melynek az forrása.
Mennyei Atyánk, bocsánatod kérem bűneimért. Segíts megbocsátanom minden embernek, aki tudatosan vagy tudtán kívül e csomót okozta az életemben! Ráhagyatkozásom mértéke szerint tudod majd kioldozni azt. Előtted, áldott Szűzanya, és fiad, Jézus, a mi megváltónk nevében, aki annyiszor oly súlyosan megbántottak, és aki meg tudott bocsátani, most megbocsátok ezeknek az embereknek… (nevezzük meg őket, ha lehetséges), és kiengesztelődöm önmagammal is, mindörökre.
Köszönöm, csomóoldó Boldogasszony, hogy kioldozod szívemben a gyűlölködés csomóját, a csomót, melyet most neked átadok. Ámen.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
AKI KEGYELMEKÉRT ÁHÍTOZIK,
MÁRIÁHOZ JÁRULHAT
________________________________________
4. nap
Minden téged keresővel szemben előzékeny, áldott, szent Szűzanya, irgalmazz nekem! Leteszem a kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályozza, hogy békém legyen, megkötözi lelkemet, s gátol abban, hogy eljussak Uramhoz, és életemet az ő szolgálatába állítsam.
Oldozd ki életem e csomóját, édesanyám! Kérd Jézustól megkötözött hitem gyógyulását, hitemét, mely hagyja, hogy legyűrjék az út göröngyei. Maradj velem, áldott Szűzanya, hogy tudatosuljon bennem: e kövek valójában barátok, abbahagyjam a zúgolódást, és megtanuljak minden pillanatban hálát adni és hatalmadban bízva mosolyogni.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
MÁRIA A NAP, MELYNEK MELEGÉBŐL
MINDENKI RÉSZESÜL
________________________________________
5. nap
Nagylelkű és könyörülettel teli csomóoldó Boldogasszony, hozzád fordulok, hogy ismét letegyem kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten bölcsességét kérem tőled, hogy a Szentlélek világosságánál cselekedjem nehézségeim megoldásáért.
Soha senki nem látott téged haragvónak – épp ellenkezőleg, szavaid teli voltak kedvességgel, s az emberek Isten szívét látták meg benned.
Szabadíts meg attól a keserűségtől, haragtól és gyűlölettől, melyet ez a csomó keltett életre bennem!
Áldott Szűzanya, add nekem kedvességed és bölcsességed, és add, hogy megtanuljak csendben elmélkedni a szívemben. S ahogy azt pünkösdkor tetted, járj közben Jézusnál, hogy megérintse életemet a Szentlélek új fuvallata. Isten Lelke, szállj le rám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
MÁRIA HATALOMBAN GAZDAG VAGY
ISTEN ELŐTT!

________________________________________
6. nap
Irgalmasság királynéja, átadom neked életem e csomóját…, és kérlek, adj nekem olyan szívet, amely tud türelemmel várni, míg kioldozod e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges).
Taníts meg engem fiad szavainak hallgatására, a gyónásban, áldozásban való kitartásra, és kérlek, maradj velem! Készítsd fel szívemet, hogy az angyalokkal együtt ünnepelje a kegyelmet, melyet épp most eszközölsz ki számomra.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
NAGYON SZÉP VAGY, MÁRIA, SEMMILYEN
FOLT NEM SZENNYEZETT BE TÉGED!

________________________________________
7. nap
Tisztaságos anya, feléd fordulok a mai napon: könyörgök hozzád, oldozd ki e csomót az életemben… (nevezzük meg, ha lehetséges), és szabadíts meg a gonosz befolyásától. Isten nagy hatalmat adott neked az összes démon felett. Megtagadom a démonokat, és minden kapcsolatot, amely valaha is hozzájuk fűzött engem. Megvallom, hogy Jézus a megváltóm, az én egyedüli Uram.
Ó, csomóoldó Boldogasszony, tipord el a gonosz fejét! Semmisítsd meg a csapdákat, amelyek e csomókat okozták az életemben! Köszönöm, áldott Szűzanyám! Uram, szabadíts meg drága véred által!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
“TE VAGY JERUZSÁLEM DICSŐSÉGE,
TE VAGY NÉPÜNK BÜSZKESÉGE”
________________________________________
8. nap
Istennek irgalomban bővelkedő szűz anyja, irgalmazz gyermekednek, és oldozd ki e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges) az életemben.
Szükségem van arra, hogy meglátogass engem, ahogy Erzsébetet is meglátogattad. Hozd el nekem Jézust, hogy elküldje nekem a Szentlelket! Taníts meg a bátorság, az öröm, az alázat, a hit erényeinek gyakorlására, és eszközöld ki számomra, hogy engem is betöltsön a Szentlélek. Azt kívánom, hogy édesanyám, királynőm, és társam legyél. Neked adom szívemet, és mindent, ami az enyém: otthonomat, családomat, külső és belső értékeimet. Örökké hozzád tartozom. Rejtsd el bennem szívedet, hogy mindazt meg tudjam tenni, aminek megtételére Jézus hív engem.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
JÁRULJUNK BIZALOMMAL TELVE
A KEGYELEM TRÓNUSÁHOZ!
________________________________________
9. nap
Szentséges édesanyánk, szószólónk, aki kioldozod életünk csomóit, eljöttem megköszönni, hogy kegyelmet szerzel számunkra. Ismered a fájdalmat, melyet életem e csomója okoz nekem… (nevezzük meg, ha lehetséges). Köszönöm, anyám, hogy irgalmasságodban felszárítod könnyeimet. Köszönöm, hogy megölelsz, és általad új kegyelmet kaphatok Istentől.
Csomóoldó Boldogasszony, áldott Szűzanyám, köszönöm életem e csomójának kioldozását… Rejts el szeretetköpenyedbe, őrizz védőszárnyaid alatt, világosíts meg a te békéddel!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás