Kisboldogasszony

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony lánya volnék, Jeles napok, ünnepek, Nincs kategorizálva

 

Kisboldogasszony – Kisasszony – Fényszűze – Mária születésének napja

szeptember 8.

 

Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.) és Kisboldogasszony (szeptember 8.) napja közötti időszak a régi emberek hitében különleges időszaknak számított. Csodálatos híd a halál és a születés között, amikor is a lélek az angyali világban járhat. Miért is írom ezeket a sorokat? Mert Nagyboldogasszony napja Szűz Mária mennybe emelésének napja, Kisboldogasszony pedig Szűz Mária születésének napja. Mária ezekben a napokban felemeli lelkünket a Mennyek birodalmába, angyalok és Istennők üzeneteit vehetjük magunkhoz a Szűz csillagkép ereje által. A nap égi útján a Szűzben delel. Abban a Szűzben, melynek alfa csillaga a Spica, az angyalok bölcsője, legmagasabb angyali megnyilvánulások helye. Ábrázolják arató Szűzként, Angyalként és a csodálatos Extragalaktikus Superhalmazában, amit a hagyományuk a boszorkányok konyhájának nevez, női őserők birtokába juthatunk!

 • A két ünnep között kezdődött a dióverés.
 • Ilyenkor ültették a tyúkokat, tojás keltetésre legalkalmasabb az idő.
 • Érdemes még utoljára átszellőztetni a ruhákat, szekrényeket, ládafiát, ágyneműket.
 • Az rétek és mezők utolsó gyógyfüveinek szedésére alkalmas napok.
 • Őszi búza vetésének alkalma.

Kisboldogasszonykor legszebb a Napkelte, mert benne megláthatjuk a bölcsőben fekvő Máriácskát.

Ezen a hajnalon:

 • A Napbanézés szokása szitán vagy szőttesen keresztül országszerte szokás volt.
 • Egykor minden jószándékú ember igyekezett hegyre, dombra, szent helyekre, folyó partra, patak partra kimenni hogy láthassa Máriát.
 • Aki arra érdemes volt, csak az láthatta meg a Napot szülő Máriát.
 • A nap sugarai rózsát szórnak.
 • Az angyalok zengenek a mennyekben.
 • Tápén, Máriaradnán is szokás volt a vizekben megmosakodni.

További szokások, hagyományok

 • Kisboldogasszony napja sok helyen búcsújáró nap ( Mátraverebély, Máriaradna, Máriacell…)
 • Virrasztás a jeles nap előestéjétől.
 • Kisboldogasszony napja dologtiltó napok közé tartozott. Tilos volt fonni, és egyéb ház körüli nagy munkákat végezni.
 • Kisboldogasszony hajtja a fecskéket! A fecskék gyülekeznek és elköszönnek tőlünk.

Ki Kisboldogasszony?

 • Máriát „Kisasszonyként” tartja számon a hagyományunk, Szent Annát Nagyboldogasszonyként. Nem lefokozás, hanem egy minőség. Vagyis Máriát a szűz-séggel, a tisztasággal, a makulátlansággal kapcsolta össze a néplélek. Mária Nagyboldogasszony mindig Szűzen maradt leánya.
 • Kisboldogasszony, ő, aki könyörületes, jóságos és tiszta.
 • Ő a fénynemző Fényszűze, aki méhében hordozza a Fényt, a Világ Világosságát Jézus Krisztust.
 • Fényszüzesség csodája és misztériuma tartozik Máriához. Az eredendő bűn hiánya.
 • A szűz-ség magában hordozza a “MINDEN lehetséges” állapotát. A nőiség legmagasabb állapota. Megtisztított lelki minőség.
 • A női hármas Istennők: Nagyboldogasszony(Nap), Kisboldogasszony (Hold), Szépasszony (Vénusz)
 • Születésénél már megjelent Gábriel arkangyal:

“Az arany bölcsőben, tiszta hófehérben

Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben

Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja

Gábriel angyallal beszélget álmában.

Gábriel arkangyal mondja Máriának

Te leszel anyja világ váltságának

te fogod megszülni, te fogod nevelni

Kegyes karjaidon a Jézust tartani…

részlet Szent Anna és Szűz Mária társalgása epikus énekből”

Mint minden Boldogasszony ünnepen, most is együtt van a körünk. Ki-ki maga készült fel az ünnepre testben-lélekben. Még sötét van, amikor kiérkezünk a dombtetőre. Kis lámpásainkkal haladunk csöndben, álomittasan. Távolban a nagyváros fényei pislákolnak. Egy-két halk megbeszélés, mit hova és hogyan tegyünk. Rendeződünk virágokkal, mandala készítéssel, imával és énekekkel. Most mindenki a kedvenc hegyikristályát hozta magával, ami csodálatosan csillan a hajnali fényekben. Várjuk, hogy szakadozzon a sötétség fátyla és rózsafényben ússzanak a felhők. Majd elcsendesedik minden, még a szél is eláll a dombokon, és valahogy az ember megérzi, ahogy a Nap áthajlik a hegy felett. Van egy pillanat, amikor az aranyhídon elérkezik hozzám a Nap ereje, testem megtelik arany sugarával. Várom, hogy megpillantsam Máriát a bölcsőben, kékes-zöldes mandorla sejlik, részesei vagyunk a vágyott pillanatnak. Érzem jelen van Mária. Gyorsan kel a Nap és aranyfénye betölti a körülöttünk lévő rétet. A friss harmatcseppeken megcsillan a fény. Mindenki arca fényben úszik, boldogság tölti el a szívünket.

Virág- és kőmandalánkat otthagyjuk, más is gyönyörködhessen benne! Még kép is készült egy kedves ismerős által, aki utánunk érkezett a tetőre.

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás