Boldogasszony

Boldogasszony hitünk jóval  a Jézus előtti időkre mutat. Boldogasszonyunk ősanyai, istenanyai gyökereket mutat. A Boldogasszonyság magába foglalja a Fény őrzését, annak visszaadását, Ő a kapuja életnek- halálnak, Ő a Föld, melyből minden földi élet sarjad és Ő az, aki befogadja a már nem használt testet, hogy újra születhessen általa. Óvja, védi a föld teremtményeit. Allegorikusan a magyar néphagyományban Ő a magyar Föld, ami össze van kapcsolva egy égi magyar földdel, amiből folyamatosan újraszülethetik a magyar élet. Ez azt feltételezi, hogy egy növényi szemléletű, női princípiumot elfogadó világképet hordoz a magyar lélek Boldogasszonyról. Boldogasszony ünnepeink az esztendő körén ciklikusan megjelenik, és mindegy szorosan összekapcsolódik a női princípiumokkal, a természet rendjével és kozmikus erejével. Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, pedig jóval több ismert a haza területén. De mindenhol csak 7 Boldogasszony ünnepet ünnepelnek. Itt a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk.

Általánosan elterjedt Boldogasszony ünnepeink:

 • FÖLDTILTÓ BOLDOGASSZONY – december 8.
 • GYERTYSZENTELŐ BOLDOGASSZONY – február 2.
 • GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – március 25.
 • SARLÓS BOLDOGASSZONY – július 2.
 • NAGYBOLDOGASSZONY – augusztus 15.
 • KISBOLDOGASSZONY – szeptember 8.
 • OLVASÓS BOLDOGASSZONY – október 7.

Boldogasszony ünnepek ezen kívül:

 • Kármelhegyi Boldogasszony – július 16.
 • Havi Boldogasszony – augusztus 5.
 • Hétfájdalmú Boldogasszony – szeptember 15.
 • Fogolyszabadító Boldogasszony- szeptember utolsó vasárnapja
 • Magyarok Nagyasszonya – október 8.

A hittérítés előtti Boldogasszony és a római katolikus hit Szűz Máriája a magyar nép lelkében összemosódott, egymásra, egymásba simult, ugyan azt a szakralitást mutatja.

 • Földtiltó Boldogasszony – Szeplőtelen fogantatás
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony – Mária ekkor mutatta be Jézust a templomban
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony – Mária méhében megfogan Jézus
 • Sarlós Boldogasszony – „ nehézkes” Mária méhében megmozdul Jézus
 • Nagyboldogasszoy – Szűz Mária, mint királynő, Mária halála és mennybe menetele
 • Kisboldogasszony – Szűz Mária születésének napja
 • Olvasós Boldogasszony – Rózsafűzér királynéja, Szűz Mária három olvasója