Földtiltó Boldogasszony, Eketiltó Boldogasszony

    Kategória: Boldogasszony lánya volnék

Mit jelent ez a tilalom a Boldogasszonyi minőségben?

 • Ne bántsd a földet, Földanya testét! Hagyd pihenni!
 • Földanyát élő létezőként élték meg őseink , tudatos lelkek ma is.
 • A természet körforgásához, az élet örök körforgásához tartozó létállapotra figyelmeztető tilalom, mely nem csak Földanyának biztosít háborítatlanságot, hanem emberi léptékben is szükségessé teszi az elcsendesedés, háboríthatatlanság állapotának megtapasztalását.
 • Ez a nap arra figyelmeztette a régiségben az embereket, hogy a téli időszakban eljött az ideje a pihenésnek. Vége az őszi munkáknak, tessék befelé figyelni.
 • Földanya teste magába fogadta a magokat,  pihennek, s belső fejlődésen haladnak keresztül a kikeletig.

A földanya teste, maga a föld, méhe a talaj, mely befogadta a magvakat hasonlatosan, ahhoz, ahogyan az édesanya áldott állapotban, magába fogadja a férfi magját. Azt sem „szántjuk”, piszkáljuk, hagyjuk a magzatot pihenni, növekedni.
Boldogasszonyi minőség az őrzés, az óvás, a védelmezés, melynek szép megmutatkozása ez a belső, rejteki folyamat.

TANÍTÁSA a ünnepnek:

Megélhetjük a Mag őrzésének állapotát (Magyarság – Magság). Boldogasszonyunk védelmező palástja, mely őrzi, védi, óvja a Kárpát hazát és a benne élőket.

Ez az állapot az átváltozás állapota, transzformáció. Magában foglalja a lebontást és az elnyelés minőségét.
Mit jelent ez?

 • Ez a vég és a kezdet állapota.
 • A halál és újjászületés misztériumára mutat nekünk példát.
 • A természetben lehullanak a levelek, elszáradnak a növény. A lehullott termés az enyészeté lesz, minden, ami egykor élő volt, átalakul, átváltozik. DE ez szükségszerű! Ha nem történik meg a lebomlás, elmúlás, akkor megszakadna az örök körforgás, megszakadna a ciklusosság, megszakadna a változás örök folyamata.

TANÍTÁSA:

Az elengedés, a lebontása, az elnyelése valaminek a Földi élet -létezés része. Ami kicsiben, az nagyban: a természet körforgása mintát ad az emberi élet körforgására, vagyis a halál csak átalakulás, átváltozás.
A lebontás, elnyelés által keletkezett energia, tér, új élet lehetőségét adja, táplálja és segíti elő.

A Természetben az elkorhadt törzse a fának, a füvek, a levelek belesüllyedése a talajba mind életet biztosítanak más élőlényeknek.
Mi ez az állapot a Női testben?

 • Befogadja a női méh a magot.  A magban benne rejlik a születendő ember teljessége, minden, ami lehet azt a mag őrzi és hordozza. A mag feláldozza magságát és elkezd növekedni, s a mag-zat sorozatos átváltozásokkal és fejlődéssel készül a dimenzióváltásra.
 • Ezt az elnyelési és újra, újjászületési állapotot, mely az anyaméhben zajlik, szimbolikusan a természetben a barlang, a kút hordozza.
 • Az Élő Mindenség Női megnyilvánulásait legtöbb esetben barlangokban és kutaknál tisztelték, s várták beavatódásukat ezen misztériumba. Nem csak Fekete Madonnát, Boldogasszonyt, hanem Máriát is (Lourdes- Szeplőtelen Szűz, Szent-kutak) tisztelték és tisztelik a mai napig.

Szüzesség, Szűz-ség Állapota:
Eredendő és alap állapot nemcsak a Földi rendszerben, hanem az egész Univerzumban.
Miért gondolom mindezt?
– Egy női életben Szüzen születünk és visszaszüzesedünk öreg napjainkra.
– Minden hold-ciklusban, a női virágzásban, ha nem adatott meg az anyaság állapota, akkor a méh lebont, megtisztít, visszaszüzesedik, hogy előkészítse a következő ciklusban az anyaság lehetőségét.
– Szűz, szüzesség mindig a legtisztább állapot, amelyet nemcsak nőkre szoktak mondani, gondoljunk Szent Imre példájára.
– Szűz Csillagkép az égen egy minőséget, állapotot mutat.
– A Szűz csillagkép mögött található az extragalaktikus superhalmaz, amelyből hatalmas energia árad a Föld irányába.
– A Szűz minőség magában hordozza a teljességet, a  “bármi lehetséges”  erejét. Az anyaság egy vállalt, megélt lehetőség, ami itt a Földön fontos szerepet kapott az élet fenntartására. Ebben a téridőben és tudatszinten képtelenek vagyunk reprodukálni magunkat, ezért csak az utódok megszülésével vagyunk képesek az emberiséget tovább örökíteni a jövőbe.
– Az antik világ Istennőinél is megkülönböztetünk Szűz archetípusú és anya tarcheípusú istennőket. Szűz archetípusú: Artemisz, Pallasz Athéné, Perszephoné. Anya archetípusú: Héra, Déméter.

Földtiltó Boldogasszony napja a keresztény misztériumban Szűz Máriának, a Szeplőtelen Szűz fogantatásának napja.
– Szűz Mária mentes minden bűntől, az eredendő bűntől. Makulátlan.
– A legnagyobb sötétségben fogan. A sötét órák száma majdnem eléri a csúcspontját.

Ennek az időszaknak a női minőség fejlődésének megnyilvánulásai cselekvés által a paraszti kultúrában:
– Szövés, fonás, hímzés, igézés – rendeződés
– Láncos Miklós: Vissza szűziesíteni, kiverni a lányokból a Bujaságot.
– Férj varázslók: Katalin- és Borbálaág hajtatása
– Luca napi hiedelmek, Fehér Luca szokása
– Várakozás időszakának csöndessége, befelé figyelése, az ember léleke mélyrének titkát kutatja.

Szeplőtelen Szűz ünnepe
Egyik legnagyobb Mária ünnep
A Szeplőtelen Szűz Mária Szent Anna méhébe eredendő bűn nélkül fogant. Az egyház az 1800-as évek végéig nem dogmatizálta, mondván Jézus előre megválthatta-e Máriát? Azt nem vonták kétségbe, hogy rászorul-e a megváltásra és hogy üdvösségét ő is Jézusnak köszönheti.
1854. december 8. pápai bulla: „Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában, a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából, az emberi nem Üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, az eredendő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve mentes volt” 1858. március 25-én Lourdes-ban maga a Szent Szűz jelenik meg Bernadette-nek.

Magyarországon elég korán 1192- 1195 között keletkezett iratban már feltüntetik ünnepét. Vélhetően Szkíta-hun-magyar tudásunk által őrződött ennek előképe.

Mátyás királyrólszóló feljegyzések írják, hogy részt vett azon a vitán Budán, ahol Mária Szeplőtelen fogantatása volt a hitvita. Bécsre is kiterjesztette az ünnepet.

1508 után Pálosok által írt Peer-kódex (imakönyvben) imája:
“Ó kegyes Szűz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Bűn nélkül fogantattál,
Mert mennyből te adattál,
Anyádtul mikor születtél
Istentől úgy tiszteltettél,
Hogy méhében megszenteltettél,
Szeretettel ipöltettél,
Kétség nélkül eredet bűntől
Szeplőtelen őriztettél:
Szűz Mária ékes viola,
Bűnösöknek vigassága.”

Ábrázolása általában Szűz Mária kitárt karokkal a földgolyón áll, lába alatt a kígyó. Feje körül 12 csillaggal díszített glória látható. Olykor holdon áll, kéztartása imára fogva.

Adventi időszakában mi magunknak is tisztulhatunk böjttel, rorátékkal, imádságokkal, belső lélekutazásokkal, hogy méltóképpen köszönthessük a Fény születését, Jézus születését, Ki minden évben közénk születik.

Petrás Mária alkotása

 

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás