Szent idő, szent hely, szent ember

    Kategória: Az élet bölcsője, Szent helyek

SZENT IDŐ – SZENT HELY – SZENT EMBER

1.rész

 

szent hely-tisztaforrás

 

A szent háromság!!!
Szent időben – szent helyen – szent ember legyél!
A szent hely adja a teret, amely segít a leföldelésben, megnyitja a kaput, a szent idő adja a keretet és a szent ember adja a testét, lelkét és szellemét. Az, hogy egy ember mennyire tiszta lélek, milyen erőket képes mozgósítani, nagymértékben befolyásolja az ott történt misztériumot.

 

 

SZENT HELY

 • A szent hely kitüntetett, átlagos fölé emelkedő, különleges tér.
 • Egy szent helynek van energiacsúcspontja és energiaapálya. Folyamatos áramlások vannak egy adott rendszeren belül, melyet sok minden befolyásol. Pl. a szent idő, bolygóállások, csillagok, Hold és Nap mozgása…
 • Minden szent hely ég és föld találkozási pontja.
 • Erős energetikájú hely. Vannak alacsonyabb rendű és magasabb rendű helyek.
 • A szent helyek minden élőre tisztítóan, gyógyítóan és felemelően hatnak.
 • Gyakran megfigyelhetjük a szent helyeken, hogy megváltozik a növényzet, az állatvilág arculata, ritkaságok megjelenésére figyelhetünk fel és a hely élettelivé válik, a környezetéből kitűnik.
 • A szent helyeken az ember csak van, jelen van. Ott megszűnik az idő, a múlt, a jövő, csak a jelen pillanat számít. Gyakran ezeken a helyeken elveszítjük az időérzékünket. Egyértelműnek és egyszerűnek tűnnek dolgok, amit a hely elhagyása után másként kezdünk el értelmezni.
 • Testi tünetek szokatlan megjelenését figyelhetjük meg ezeken a helyeken: lábzsibbadás, bizsergés, hőérzet változás, tenyérizzadás, nyugodtság érzet, enyhe szédülés, telítettség érzet, látásjavulás…
 • A szent helyek általában “meghívják” az embert, sugallat, jelek, érzés formájában.
 • Szent helyeken töltekezhetünk erővel és üzenetekkel. Mindig pozitív irányú változást kell, hogy hozzon!
 • A szent helyek működtetése – amit teszek a tájban, avval számolnom kell! Spirituális felelősséggel tartozom a tetteimért!

A szent helyeknek 2 csoportját különböztetjük meg, az ember által és a Teremtő által megszentelt helyet.

Az ember által megszentelt hely
Legtöbb esetben ez a kettő egybe esik( ember által- Teremtő által), de vannak manapság is olyan helyek, melyek ember általi kezdeményezésre (sugallatra persze) kelnek életre és szentelődnek meg az imák által, de ez igen lassú folyamat. Az ember által megszentelt helyek bárhol lehetnek, minden szent cselekedet, ima, szer által a hely pozitív töltést kap. Lehet egy kolostor, kápolna, szentliget építése álom által vezérelve. Legtöbb Mária kegyhely ekképpen kapott létjogosultságot világunkba.

A Teremtés által megszentelt helyek:
Nem lehetnek akárhol, ezeken a helyeken erővonalak, energiapályák találkozási pontjai vannak, a Földanya csakra pontjai, vagy egy adott térség csakra pontjai. Ezek a pontok a természet templomai. Erejük, minőségük erős, változó pulzálásukat befolyásolják a hold állásai, napfordulók, napéjegyenlőségek. Érzékeny és tudó emberek évszázadok, évezredek óta emelik ezekre az erőhelyekre szent építményeiket.

..és az ellenpólusok

Megszentségtelenített helyek:
Tudatlan, alacsony szintű emberek okozta energetikai „károk”, melyek hatással vannak egy hely energetikájára.
Ezeken a helyeken történhetett tömeggyilkosság, idegen törekvésű programozás, alázat és tudás hiányával történő dobolás, bányák, radarantennák, mobiltornyok. lyen esetekben a hely blokkolódik, eldugul és nem képes megfelelően működni, megváltozik energia mezeje. Pl. Márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilikához tartozó egykori épületszárny ma női börtön?! Az is egyfajta remete élet:), s bízzunk a gondviselésben, hogy megváltódik az élete azoknak, akik ott töltik napjaikat.

Átkozott helyek:
A szent helyek ellenpárjai. Ember által vagy természetes úton keletkeztek. Ha a helyet megszentségtelenítenek, a hely szelleme (Genius Loci) visszavonul, egyes esetben megsértődik, megharagszik és ellenségesen viszonyul az oda tévedtekhez. Ekkor hideg érzet, borzongás fut végig rajtunk, félelmeink felerősödhetnek, energiánk csökken. Ezeken a helyeken ne tartózkodjuk hosszasan, hacsak nem gyógyító szándékkal közeledünk a helyhez.

 

Innen folytatom …

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás