A három toll

    Kategória: Mesék

Volt egyszer egy király, s annak három fia, közülük kettő igen eszes és bölcs volt, de a harmadik csak egyszer-egyszer szólalt meg, s akkor is csak keveset szólt, ezért hát elnevezték Egyszerinek. Amikor apjuk megöregedett, s arra is gyönge volt, hogy szájához emelje kupáját, azon tanakodott, kire hagyhatná birodalmát. Összehívta fiait, és ezt mondta:

–          Kerekedjetek fel, s aki megtalálja a világ legfenségesebb szőnyegét, s elibém hozza, az lesz örökösöm.

S hogy ne marakodjanak egymással, a kastély kapuján kívülre kísérte őket, majd három tollpihét fújt szét a levegőbe, s ezekkel a szavakkal búcsúzott el tőlük:

–          Arra induljatok, amerre a pihék szállnak.

Az egyik tollpihét keletre, a másikat nyugatra fújta a szél, ám a harmadik nem messzire tőlük leereszkedett a földre.

Így hát az egyik fivér jobbra vágott neki a nagyvilágnak, a másik balra, Egyszerit meg kicsúfolták, amiért egy helyben kellett maradnia, éppen ott, ahova a harmadik toll hullott. Egyszeri búslakodva lekuporodott a földre, s ahogy orrát lógatva üldögélt, nem messze a pihétől meglátott egy rejtekajtót. Tüstént fel is nyitotta, s a lefelé vezető lépcsőn elindult. Majd egy másik ajtóhoz ért, amin bekopogott, s mindjárt ki is szólt egy vékony hangocska:

 

Zöld cselédleányka, hopplá, hopp,

csahos kutyácska, hopplá, hopp,

ugorj a magasba, kilincsig repdesve,

nézd meg, hogy az ajtón ki kopogott be.

 

Nyílt az ajtó, s egy nagy, dagadt varangy nézett szembe Egyszerivel, körülötte sok kisebb békával. A dagadt varangy tudakolta, mi járatban van erre, s Egyszeri így válaszolt:

–          Meg kell találnom a világ legszebb és legpompásabb szőnyegét.

A kövér béka magához hívta az egyik fiatal békát, és ezt mondta:

 

Zöld cselédleányka, hopplá, hopp,

csahos kutyácska, hopplá, hopp,

keresd a magasban, szekrényig repdesve,

csatos ládikómat hozzad tüstént ide.

 

A fiatal varangyocska hozta is a csatos ládikót, és a dagadt béka kinyitotta, előhúzott belőle egy szőnyeget, s Egyszerinek adta. De az a szőnyeg olyan gyönyörű és pompás darab volt, amilyet nem látott még a világ, s élő ember nem képes ilyet szőni. Egyszeri megköszönte, azzal ment is vissza a lépcsőn a rejtett ajtón át a föld felszínéig.

A két fivér azt gondolta, öccsük annyira ostoba, hogy üres kézzel fog hazatérni, ezért így tanakodtak egymás között: „Minek is vágjunk bele ebbe a kalandos keresésbe?” S elkérték az első jöttment pásztor feleségétől a közönséges keszkenőjét, s azt vitték haza a királynak.

Egyszeri is éppen akkor tért haza, hóna alatt a gyönyörű szőnyeggel, de ámult is a király, hogy majd leesett az álla.

–          Bárhogy is méregetem, amit hoztatok, a legkisebbik fiamat illeti a királyságom.

Ám a két idősebb testvér telebeszélte a király fejét:

–          Még hogy egyszeri legyen az uralkodó? De hát annyira bugyuta, hogy még rendesen beszélni sem képes! Ki hallott már ilyet?

S rábírták apjukat, hogy szabjon ki még egy feltételt számukra. A király végül így szólt:

–          Amelyiktek elhozza királyi színem elé a legragyogóbb gyűrűt, az lesz a király.

És megint kitessékelte a három testvért a kastély kapuján, s a három tollpihét máris szélnek eresztette. A két idősebbik megint csak keletnek, nyugatnak indult, de Egyszeri pihéje alászállt a dagadt varangy rejtekajtajához, és miután a legény leereszkedett hozzá, elmondta neki, hogy most szüksége lenne a legragyogóbb gyűrűre. Hozatta is a varangy a csatos ládikóját, s elővett belőle egy gyűrűt, mely úgy tündöklött a drágakövektől, hogy a világ összes aranyművese sem lett volna elég, hogy ily gyönyörűt készítsen.

A két idősebb testvér csak nevetett Egyszerin, ahogy elképzelték, mint keresi az aranygyűrűt. És most sem vették a fáradságot, hogy útra kerekedjenek, hanem kiverték a szögeket egy ósdi szekérkerék pántjából, s azt vitték a királynak. Amikor pedig Egyszeri felmutatta az aranygyűrűt, apjuk ismét így rendelkezett:

–          Legyen a királyságom Egyszerié.

A két idősebb nem nyughatott, és újra rábeszélték a királyt egy harmadik feladatra: megparancsolta, hogy aki a legszebb fehérnépet hozza haza, azé lesz a királyság. Azzal a három tollpihét a levegőbe fújta, a három testvér pedig éppen abba az irányba indult, mint eddig.

Egyszeri egyenesen a dagadt varangyhoz sietett:

–          A legszebb leányt kell hazavinnem.

–          Ajaj – sóhajtott a béka -, a legszebb leányt? Hát, épp nincs kéznél, de attól még megszerezheted!

Majd adott Egyszerinek egy sárgarépát, mely középen ki volt vájva, s melyet hat egér húzott. A fiú pedig így mormogott:

–          Mit kezdjek ezzel?

–          Csak tedd bele a vájatba az egyik békámat – felelte a varangy.

Egyszeri úgy is tett, a békák közül kikapott egyet, s a répahintóba tette, de ahogy a béka belehuppant, abban a pillanatban csodálatos hajadonná változott, a répa pedig valódi hintóvá, a hat egér meg hófehér paripává. Egyszeri megcsókolta a leányt, s a lovak közé csapott, vágtattak egészen a király udvaráig.

A két fivér, kímélve magát, csak addig ment, míg az első két szembejövő csinoska asszonnyal nem találkozott, s hazavitte őket. A király, amikor meglátta Egyszerit és választottját, így szólt:

–          Halálom után királyságom a legkisebb fiamé legyen.

De a két testvér megint telebeszélte a király fejét, s azt mondták, nem hagyhatják, hogy Egyszeri legyen a király, s azt kérték, azé legyen a trón, akinek a felesége át tud ugrani azon a karikán, amely a terem közepén volt felfüggesztve. Azt gondolták, hogy a parasztasszonyok könnyedén elvégzik a feladatot, elég rátermettek és erősek, míg a finom hölgyecske halálra fogja zúzni magát.

A király beleegyezett kívánságukba. A két parasztasszony pedig nekiveselkedett az ugrásnak, s át is ugrották a karikát, de annyira esetlenül, hogy összevissza törték kezüket-lábukat. S a szépséges hajadon, akit Egyszeri hozott magával, szökkent kecsesen, és mint egy őz, olyan ügyesen ugrotta át a karikát, hogy többé nem volt helye tiltakozásnak. Így hát Egyszerié lett a korona, s egyszerűen bár, de igen bölcsen vezette a királyságot egészen az idők végezetéig.

 

(Jacob és Wilheim Grimm) 

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás