Égi – mesék Ikrek május 22.- június 21.

    Kategória: Égi - Mese
Ikrek állatövi jegy üzenetei

 • Az utolsó tavaszi hónap.
 • A fiatal növények elágaznak
 • Egy vágykép az ikrek napokon: tavaszi mező virágokkal, pillangóval.
 • Az indián asztrológiában az ikrekhez a pillangót rendelik. A pillangó repülésre született.

Merkúr hatása az állatövi jegyre

 • Az Ikrekben uralkodó princípium a MERKÚR/HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ
 • Hermész a szónokok, a kereskedők, a filozófusok istene. De a csalóké, a hazugoké, tolvajoké, is.
 • Hermésznek mindig van egy mentő ötlete. Az isteni bölcsesség közvetítője, hírhozó, világok közötti közvetítő (alvilágba kíséri a lelkeket) LÉLEKVEZETŐ

Lélegzés, áramlás, áramoltatás

 • Testrésze a tüdő.
 • A tüdő = csere (lélegzetünk ki- és beáramlik és folyamatosan cseréli a levegőt)
 • A levegő ki- és beáramoltatása összefüggésben van a kommunikációval.
 • A be- és kilégzés köti össze a külvilágot a belső világunkkal.
 • A helyes légzés ritmusa: belélegzek – szünet- kilélegzek – szünet. Az információ áramoltatása analóg a légzésünkkel.
 • Az ikrek állapot az, amikor abba hagynád a lélegzetvételt s rájössz, hogy tovább is van, különben meghalsz…vagyis az ikreknek mindig fel kell tenniük egy új kérdést.
 • Eleme a LEVEGŐ.
 • A levegő elem adja a könnyedséget a számára, s azt, hogy semleges és  objektív legyen.
 • Páholyból nézi a világot.

Kíváncsiság, tudásvágy, kommunikáció

 • Az ikrek minőség feladata, hogy állandóan kérdéseket tegyen fel. Szellemi értelemben fenntartja a világ lélegzetét, a kommunikáció minden formáját.
 • Az ikrek minőség, az állandó tanuló, a tudás iránti vágy, a kíváncsiság hajtja. Szellemi tolerancia, kompromisszum készség, párbeszéd jellemzi. Furfangos, ravasz, eszes.
 • Szükséges számára a megértés és a megértetés.
 • Elkülönülő, megfigyelő alkat.
 • Ő nevezi meg a világot! -nyelv, nyelvérzék.
 • Gondolkodom, tehát vagyok!- a mottója.
 • Hír, információ, média, kereskedelem.

Kettősség – kapcsolatok

 • Kettősség – kapcsolatok fontossága jellemzi, főleg a testvéri kapcsolat tartozik ide.
 • Az ikrek kettős jegy, a kettősség, az igazság kettős arcáról is szól. Az igazság relatív. Helyes-helytelen, nézőpont kérdése.
 • Annyi igazság létezik, ahány ember.  Mindenki a teljes igazság egy szegmensét látja.
 • Vannak egymás ellen és egymásért harcoló testvérpárok/ Önmagukra nézve is igaz (személyiségünk részei.)
 • Mítoszokban, mesékben gyakran az ellentétpárokat ikerpárok, fivérek, nővérek , vagy egymásra nem hasonlító alak testesíti meg.
 • Híres ikerpárok: Hunor és Magor, Naposz és Pálosz, Kasztór és Pollux= Kasztór halandó, Pollux halhatatlan. Amikor Kasztór meghal, Pollux engedélyt kér apjától Zeusztól, hogy újra együtt lehessenek. Egy feltétellel lehetett, hogy felváltva kell életüket élni az Olümposzon és Hádésznál. Vagyis a fenti és az alvilágban. = ez a ki és belégzés analógiája. Olümposz: a fény, a világosság, belégzés, a szellem világa/ a kilégzés, a sötétség, alvilág, ős nőiség, tudattalan. – Jelentése számunkra, hogy egyszerre vagyunk halandóak és halhatatlanok. Vajon melyik részünk a halandó és melyik a halhatatlan.
 • Leegyszerűsített ikerpárok a jó-rosszra: Káin és Ábel, Romolusz és Rémusz,
 • Mesékben a „sötét” alakok segítik a hőst, hőssé válni, fejlődni. HA nincs sötét alak, nincs fejlődés!!!
 • A női minőségnél is figyeljük meg a hasadást és a jó és a rossz jelzőket. Tündér-boszorkány, Szűz Mária-boszorkány. Pedig a mesékben a boszorkány jó és rossz egyszerre pl. Baba jaga
 • A poláris világ jó és rossz felosztásának a leküzdése az iker minőség feladata!!!
 • Mindannyiunkban van jó és rossz. Ha a külvilágban nagyon jók akarunk lenni, sok esetben a lelkünkben eluralkodik a sötétség. A mesékben az ártatlanság magával hozza a gonoszt (királylány –sárkány). Minden paradicsomban van kígyó, minden gyöngy mellett, sárkány lakik.

Polaritás 

 • Polaritás- az ellentétpárok lényeges szerepet töltenek be az életünkben. Polaritásokon keresztül szerzett tudás, az ő tudása.
 • Beszéd és hallgatás polaritása.
 • Az iker minőség a vagy-vagy minőségből el kell jutnia az is-is állapotába.

Kiegészítő párja a nyilas. Míg az ikrekben a tanítás üzenete látens, addig a nyilasban már direkt jelen van. Ide kell eljutni, a megszerzett tapasztalatokat tanítani kell.

Féme: a higany

Holdházai: patkány és az egér

Jellemző tárgyai: lándzsa,

Meséi:

 • A szép Cerceruska
 • A soknevű királyfi
 • A bátor szabólegény
 • A ravasz Ileane
A Ikrekhez tartozó minőségek személyiségünkre gyakorolt hatása:
Pár kérdés gondolat ébresztőnek:
 • Tudok – e áramoltatni és áramlásban lenni?
 • Hogyan viselem, ha nem értenek meg?
 • MENNYIRE ÉRTEM MEG A VILÁG DOLGAIT ÉS A MÁSIK EMBERT?
 • Beszélek vagy hallgatok egy kapcsolatban?
 • Tudok –e jól kérdezni?
 • Képes vagyok-e csöndbe maradni, ha kell?
 • Képes vagyok-e meglátni az érem másik oldalát?
 • Mi érdekel, mire vagyok a legkíváncsibb?
 • Mi alapján döntöm el, hogy helyes vagy helytelen valami?
 • Mit gondolok az ellentétekről?
 • Tudok-e az is-is törvénye szerint élni az életem, vagy legalább is figyelni?
 • Képes vagyok – e a könnyedségre?
 • Tudok – e semleges megfigyelő lenni valahol, valamikor?
 • Hol harcolok önmagammal? Mikor fordulok önmagam ellen?
 • Milyen információkat és híreket adok, viszek?
 • Vannak-e kétségeid? Miben kételkedsz?

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás