Eszterházi Pál nádor imája

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Eszterházi Pál nádor imája

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja,

magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária!

Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád,

első királyunk és apostolunk, Szent István Neked ajánlott.

Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által

légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből,

mert szemed folyvást vigyázott örökségedre,

mindörökké áldott Asszonyunk!

Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk Hozzád

és tapasztalásunk után mondhatjuk el,

hogy Te miattad áldott meg bennünket az Úr.

Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által

lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a Te néped,

a Te örökséged, a Te nyájad!

Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig

különleges pártfogásod lévén, Mária országának.

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás