Boldogasszony


Ima a Szűzanyához

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Mennyei Atyaisten – Boldogságos Szűzanya kérlek Benneteket! Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy a Kárpátok bércei között – és azon is túl megvalósuljon őseink álma a Fény Földi Birodalma, a Béke, a Boldogság és a Szeretet Hona. Mi Anyánk, Te Boldogasszony, Égi Atyánk van veled! Földre jöttél, közénk szülted Üdvözítőnk: gyermeked. Áldott vagy Te az […]

Tovább

Ima

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Teremtő Atyám! Uram – Istenem! Kérlek, adj Erőt, adj Tudást, adj Kitartást, hogy Szándékaid szerint haladhassam Utadon! Mert a Te Szándékod az Egyetlen Örök, és Egyetlen Igaz Szándék! Mert a Te Utad az Egyetlen Örök, és Egyetlen Igaz Út! Ámen

Tovább

Hun ima

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Urunk Istenünk Bennünk van országod. Előtted szent neved, Törvény akaratod. Minden napunk gondját Magadon viseled, Bűneinket,mint másnak Nékünk elengeded. Te kezed vezet kísértéseken át, S lefejtett rólunk gonosz járomát. Mert Tiéd a nagyvilág összes hatalma, üdve. Mindöröktől fogva, legyen mindörökre. Ámen

Tovább

Ima

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Drága Föld a lábam alatt Megtisztítom arcomat, megtisztítom szememet, megtisztítom fülemet, megtisztítom szívemet. Víz Angyala segíts nekem, tisztulásomban itt légy velem! Három testvéred kísérjen, a Szél Angyala, a Tűz Angyala, a Föld Angyala tisztító erődben! E hely a lábam alatt tisztulásomat fogadja, legyen áldott Ő, tisztulását Ég Angyala néki is megadja. Minden lehúzó erő, minden […]

Tovább

Tisztelet a Földnek – ima

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Tisztelet a földnek, kin lépteim járnak, Tisztelet a földnek, ki megőriz a mának, Tisztelet a földnek, ki virágokat terem, Tisztelet a földnek, ki közelségben, itt van velem, Tisztelet a földnek, ki otthonomat tartja, Tisztelet a földnek, ki élelmemet adja, Tisztelet a földnek, ki családomat táplálja, Tisztelet a földnek, ki az életet szolgálja. Tisztelet a földnek, […]

Tovább

Tisztító ima

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Tisztíts meg engem Drága Istenem! Tisztítsd meg kérlek testem, lelkem, szellemem- Tisztítsd, kérlek csokraimat, fénymagomat, burkaimat- Minden térben, síkban, időben és dimenzióban Sejtszintemtől Istenember szintemig! Megengedem a Teremtő énemnek, hogy ELFOGADJAM azt, aki VAGYOK! Megengedem, a Teremtő Énemnek, hogy ELENGEDJEM mindazt, ami gátol abban, hogy a FÉNY utamon járjak! MEGBOCSÁTOK ön- mag-amnak, azért, amit tudatosan […]

Tovább

Ima Istenanyához

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Drága Istenanyám, a tudás és megismerés anyja! Te vagy az élő Mindenség, az Égi fény megőrzője! A világ összes ÉG-szerével ékesített Ős – Istenanya! Tudom, hogy minden teremtmény a Te élő részed, belőled van és beléd tér vissza minden, ami élő, mert benned van az isten leheletének fénye. Kérlek, hogy Csillagos palástoddal fedj be, takarj […]

Tovább

Kerek egy esztendő Boldogasszonyunk tiszteletére

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony lánya volnék

Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időre vezethető vissza. Bizonyosságot nehéz találnunk a ránk hagyományozódott gyűjtésekből, iratokból, hiszen a Római Katolikus egyház térhódítása után Szűz Mária tiszteletében élt tovább, s szinte egybe olvadt Boldogasszonyunk tiszteletével. Az összeolvadás lehetősége a néplélekben abból adódhatott, hogy Boldogasszonyunk alakja az ókori Anyaistennőkben megnyilvánuló (bár az ő személyiségének írásos megjelenése […]

Tovább