Mária kegyhelyek 6.

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony Szűz Mária szent ligetei

Mátraszentimre – Fallóskút

 

Mátraszentimre Mária szoborErdők Királynője Kápolna – Béke Királynő Templom – Szűz Mária a Mennyország Kapuja Altemplom

780-820 méter magasan a Bagolyirtástól nem messze találhatunk rá erre az erdei Mária kegyhelyre.

Nevét valószínűleg az alatta lévő Vállós-kúttól kapta a hely, elhallás útján torzult a v/f az odatelepült szudétanémetek által. Régi feljegyzésekben még, mint Hasznoshoz tartozó helyet emlegetik. Ma már Mátraszentimre üdülő övezetének része.

Legendája:

1947 június elején hasznosi Klára (Sánta Lászlóné) a férjével aratni volt a hasznosi határban. Mielőtt haza indultak volna az asszony mint mindig, most is elimádkozta háromszor az Úr angyala imát, s közben lelki szemei előtt megjelent egy táj, egy kis forrással, s közben hallotta a sürgető szavakat Máriától: Keresd meg! Július 8-án elindult férjével megkeresni a látomás helyét. Hosszas kutatás után akadtak erre a helyre. Hasznosi Klára elhatározta, hogy embernagyságú szobrot készíttet Rokonlátogató Szűzanyáról(Sarlós Boldogasszony). Rózsaszín ruhában, kék palásttal képzelte el a madonnát, majd Szent István ünnepén utasítást kapott, hogy a szobor befogadására építsen egy kápolnát.

A hír hallatára ezrek zarándokoltak ide, amit az akkori hatóságok nem jó szemmel néztek.

Az asszony töretlen hittel harcolt Mária kéréséért és haláláig védelmezte a helyet. Sajnos nagyon sok szenvedésben és meghurcolásban volt része hite miatt. 1948 szeptember 8-án már “át is adták” a kis kápolnát. Ekkor még egyházi jóváhagyás nélkül, amit 1987-ben kapott meg.
A templom építése az 1970-es években kezdődött el, majd 1988-ban a régi kápolna elé új torony épült. A következő évben felépült az új kápolna, melyet 1990-ben az Erdők királynője tiszteletére szenteltek fel, míg a Béke királynéja templom építési munkái 2006-ban fejeződtek be. Az elmúlt években újabb felújítások történtek a helyen. Legutóbbi ottjártamkor Szent Imre életnagyságú szobrát egy eldugott kis kertben állították fel:( remélhetőleg nem véglegesen, mert szép alkotás.

Nagyon sok zarándok keresi fel ezt a különösen szép és csendes kegyhelyet és szomját oltja a forrás frissítő vizéből. Számos imameghallgatás fűződik ezen szent helyhez, mind a mai napig.

Mátraszentimre -tisztaforrásAhogy közeledünk a szent helyhez érdemes egy kis időt eltölteni és figyelmünket szentelni az árnyas fákra, a különleges mohás kőrengeteg jelenlétére. Ahogy átlépünk a faragott kapun több látnivaló is csalogat. A Szentháromság szobor bal kéz felől, a Tűzzománc stációk Rácz Gábor iparművész alkotásai,  a szabadtéri oltár,  a fehér márványból faragott Mária szobor kupolájával és a négy oszlopával, melynek őrzői a Bika, a Sas (Skorpió), az Angyal(Vízöntő) és az Oroszlán. A négy minőség hordozói, a négy evangélista jelölői. Szent Jeromos így írja le: “Máté evangélista szimbóluma az ember (gyakran szárnyakkal), mert evangéliuma Krisztus emberré válásával kezdődik; Márk evangélista szimbóluma az oroszlán, mert evangéliumában Keresztelő Szent János kiáltó hangja szól a júdeai pusztában; Lukácsé a tulok/bika (áldozati állat), mivel Zakariás pappal kezdődik evangéliuma; Jánosé a sas, mert nála a szellem a mennyei régiókig szárnyal.” Lyoni Szent Ireneusz szerint az oroszlán a királyi tetterőt, a bika az áldozatvállalást, az ember az emberré válást, a sas az egyházat átható isteni leheletet jelképezi. Az oroszlán az állatok királya, a királyok állata, heraldika kedvelt szimbóluma,  források, sírok, templomok őrzője. A sas szintén királyi állat, ő a madarak királya. A mitológiában a napistenek kísérője, A Nap felé repülő sas ( Napmadár, Fénymadár) a feltámadás és a mennybemenetel szimbóluma, a Napba néző sas az isteni titkok látásának jelképe, a szellem győzelmét jelzi a földi lét felett. A Bika az áldozat és áldozathozatal szimbóluma, a földi “elanyagiasodáson” való felülemelkedés szükségességét és annak üzenetét hordozza. Az ember-angyal a szabaddá vált lélek üzenetét hordozza. A négy evangélista szimbóluma a középkortól kezdve ismert, kialakulásuk az őskeresztény korba vezet vissza. Titkait a csillagos ég hordozza.

Mátraszentimre-tisztaforrrásAztán következik az épületegyüttes, mely magába foglalja az Erdők Királynője Kápolnát, a Béke Királynő Templomát, a Szűz Mária a Mennyország Kapuja Altemplomot.

Hová lett Klári néni forrása?

A feljegyzések szerint kezdetben egy kis pocsolya volt csak, ahol a “disznók fürödhettek”. Csipkebokor és Galagonyák tövénél indult a forrás, amelyre azt mondta Szűzanya, hogy “Fiam jobb keze van a forráson”. A forrás eredetileg a mai új kápolna lépcsőjénél egy sziklából fakadt, innen vezették ki a vizet egy szívó-kút segítségével. Az igények kielégítésére egy második, sőt harmadik víztárolót is nyitottak.

A Mátra ( mater- matéria- anya- földanya) eredő erdejében lelkünk és testünk elpihen itt!

Szűzanya, Boldogasszonyunk hívó szava eljut a nyitott szívű emberekhez! Madárcsicsergős, szellőcirógató jelenlétet kívánok:)

Fallóskúti csendes völgyben
Kis kápolna vár reánk.
Szívünk-lelkünk ide siet,
Hozzád édes Szűzanyánk.
Úgy vágyunk mi hozzád,
Drága édesanyánk
Áldásodat add reánk.

Erdő rejtett, csendes mélyén
Ragyogsz égi gyöngyvirág
Közelséged nagy örömünk,
Mária édesanyánk.
Hozzád ha eljutunk
Eléd leborulunk
Fogadd el hódolatunk.

Fallóskúti csendes völgyben (dallama: Nagy örömmel, énekléssel zengenek az egek…)

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás