Máriacelli Madonna

    Kategória: Boldogasszony Szűz Mária szent ligetei

A Máriacelli Bazilika Stájerország délnyugati csücskében található. A legenda szerint Otker apát egyik szerzetesét Magnuszt bízza meg az itteni erdőkben élő emberek lelki gondozásával. Időben 1157-ben járunk, amikor is a szerzetes egy hársfából faragott Mária szobrot visz magával és szorult pillanatában a Szűzanyához imádkozik. Imájára az útjában lévő szikla ketté hasad, így gondtalanul elérheti célját. Megérkezésekor egy fatönkre helyezi a szobrot és kis cellát ácsol fölé. Innen ered a cellás Mária, a későbbi helység neve.

Magyar vonatkozása is akad a bazilikának:

  • Nagy Lajos királyunk 1365-ben hálából, fogadalmi ajándékként küld egy Madonna-képet, mely a kincstár oltárát díszíti. Emlegetik Kincstári Madonnának is.

  • Festmény Szent István királyunkról, amint felajánlja Szűz Máriának a Szent Koronát és az országot.
  • Mindszenty József bíborost halála után itt temették el, majd végakarata szerint( “Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába” .)1991-ben temetik az esztergomi bazilikába, teste az exhumáláskor romlatlan volt!

Ahogy belépünk a monumentális kegytemplomba a szemünk a főhajó közepén álló kegykápolnára esik. A koronás-köpenyes kegyszobor egy hársfából faragott szerény Mária szobor, amit több évszázada díszes köpeny borít. Eredeti formájában kétszer látható egy évben szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján és december 21-én, a kegytemplom alapításának napján. Az ezüstrácson megfigyelhetjük a Magyar Szent Korona ezüst mását is!

Harmadszor járok itt, nincs kiemelt napja az évnek. Csönd van, kevesen imádkoznak a kegyoltár előtt. Leülök hát az első padsorba, szembe Szűzanyával. Kicsit kavarognak a gondolataim a hosszú út látnivalóin, majd én magam is elcsöndesedem. Mellettem egy idősebb úr buzgón imádkozza a rózsafüzért. Vajon kiért imádkozhat, miért imádkozhat? Sorra nézem a körülöttem lévő embereket és azon elmélkedem, hogy mit is kérhetnek Szűzanyától, hogyan imádkoznak? Vajon másként imádkoznak a nemzetek? Aztán visszatérek önmagamhoz. Hogyan is imádkozom én, vajon jól imádkozom? Van jó és rossz ima? Sebesen jár a gondolatom. Mindig megköszönöm és hálát adok a létezésemért, aztán…beszélgetek Máriával, Jézus Urunkkal. Tudja mi a gondom, minek magyarázzam. Kérem, hogy mutasson utat, ha úgy érzem elakadtam. Most abban kérem a segítségét, hogy tanítson meg imádkozni. ÍM-ÁD. Íme adok, ha játszom a szavakkal. Akihez imádkozom, imádom, s hiszek benne, hogy meg adja, most, amire szükségem van!Abban a pillanatban, ahogy elhiszem, hogy ad, az Univerzum teljes ereje megáldja-megadja, amit kérek. Míg imádkozom meglátom az utat, felismerem minek jött el a rendelt ideje. Ha az utamnak van szíve, akkor jó úton vagyok. Akkor a szer-etet:)….

Hogyan imádkoztak a szentek, hogy kérésük meghallgatásra talált? Hogyan imádkoztak a szentek, Pálos atyáink, hogy testük romlatlanul, olykor virág illatot árasztva felül emelkedett az elmúláson? Van mit tanulni!

Rengeteg érdekes látnivalót tartogat a Bazilika, érdemes ellátogatni oda mindenkinek!

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás