Nyári napforduló

    Kategória: Fénnyelhímzett esztendő

Nyári Napforduló

Ismét eljött a nyári Napforduló ideje. A Fény a csúcspontjára ért innen a Földről érzékelve. Minden létező a Napnak fényébe öltözött és magába szívja tápláló, éltető erejét. A természet feszülten figyel, nyílnak a kapuk, a virágok a Nap felé fordítják arcukat, valami készülődik. A Napkapuján égi üzenet érkezik felénk. Ahogy összekapcsolódunk Napatyácskával, imáink eljutnak hozzá hétvilágon túlra. A hit és a tudás ösvényén lépdelünk. Tudjuk egy Isteni rend-szer részei vagyunk, itt az ideje a hálának és a köszönetnek.

 

Mi történik ekkor égen s földön?

 • A nyár kezdete.
 • A nyári Napforduló időpontja június 21.-re esik általában, néha 22.-re.
 • A Nap a Rák 0. fokára lép.
 • Innentől kezdve csökken a világos órák száma.

A legrövidebb éjszaka számos hagyományban varázslatos erőkkel bír. Jövendőmondásoknak éjszakája ez. Ekkor nyílik a páfrány virága, mely aranyosan csillan és csak egy időpillanatig virágzik. Aki ezt meglátja érteni fogja az állatok, füvek és fák nyelvét. A páfrány magja láthatatlanná tesz. Somló környékén úgy tartották, hogy a boszorkányok a páfrány virágának köszönhetik mágikus erejüket. Azért nehéz meglátni a páfrány virágát, mert bimbófakadáskor egy mágikus fuvallat álmot bocsát az emberre.

 

 • A természet láthatatlan létezőivel könnyű a kapcsolatteremtés ezeken az éjszakákon. A tündérek és emberek közötti világ kapui kitárulnak. Ülj le egy bokor alá (galagonya, mogyoró, bodza), vagy menj ki egy tisztásra, vízpartra, akár a kertedbe és figyeld csendben a jelenlétüket. Tégy nekik virágszirmokat, mézet, készíthetsz nekik koszorút. Akár hívhatod is őket, énekelj nekik, zenélj. Meglátod szebb lesz az életed, ha beköltöznek a kertedbe, ha összebarátkozol velük.
 • Számos kultúrában jelentős nap pl. magyar, egyiptomi, germán, szláv, kelta kultúrában.
 • A druidák ég és föld nászának tartottá ezt az ünnepet. Lithát ünneplik feldíszített virágkoszorúkkal a fejükön. Rituális szertatásukon megjelenik a máglya körüli éneklés és táncolás, a fáklyás felvonulás. Este egy közeli ligetbe sétálnak, ahol ételt és italt ajánlanak fel a tündéreknek és manóknak.

Képtalálat a következőre: „páfrány tündérr”Szláv népeknél (Ivan Kupala) az ünnep július 7-re tevődött. Náluk elvesztette csillagászati kapcsolatát a napfordulóval. Itt is a fény és a tűz ünnepe, de megjelenik egy szakrális fürdési elem, a víz tisztelet a Nap mellett. A lányok, asszonyok virágokat, gyógynövényeket gyűjtenek napközben, melyből koszorút készítenek. Este a koszorúba gyertyát tesznek és a folyókon, vizeken elúsztatják. A tűz átugrása itt is megjelenik, melytől sikerességet, boldogságot, a gonosz távol tartását remélték.

 • Nimród megkoronázása ebben az időszakban történik. A Nimród csillagkép ilyenkor a nappali égbolton halad át. Déli időben a Nap a Nimród csillagképnek a két vállcsillaga között (Betelgeuse és Bellatrix), a Meissa vagy Heka a fej területére ér. A Nap ebben az esetben ragyogó fényével koronázza Nimród Ősapánkat.
 • Nimródot, Héraklészt, Jézust és Szent Lászlót Naphéroszként tartja számon az emlékezet.
 • A téli Napfordulót követő harmadik napon van Jézus születése a keresztény egyház ünnepkörében, váltópárja a nyári napforduló, melynek harmadik napján Keresztelő Szent Jánosra emlékezünk. Ebben a három napban viszonylagosan tapasztalható meg az égi mozdulatlanság.
 • Keresztelő Szent János Jézus előfutára, ő keresztelte meg Jézust. Ő vízzel keresztelt, Jézus tűzzel, a Szentlélek erejével és hírével érkezett.
 • Hagyatékunkban a nyári napfordulóhoz kapcsolódó jeles nap, június 24. Szent Iván napja. A Szent Iván név a bizánci egyházzal való kapcsolatunkra utal.

Világszerte örömtüzeket gyújtanak, csodás megtapasztalásokat remélve, s bízva a tűz mágikus erejében. Határt kerültek égő faágakkal, tűzkereket gurítottak domboldalról.

Szertartásos tűzgyújtás egyik ideje. Ekkor gyújtott tűz megvéd a ködtől, a jégesőtől, dögvésztől, elősegíti a bő termést. A fiatalok és a gyerekek összeszedték a környéken talált csontokat, szemeteket, abból raktak tüzet.  A tűz(máglya) körül termékenységvarázsló rítusokat mondtak, énekeltek. A tűz átugrásának egészségvarázsoló szerepe van. Gyógynövényeket füstölnek benne, mely segítette a gyógyulást. Szerelemvarázsoló céllal párosító énekeket és kiházasító énekeket énekelnek közben (Magos a rutafa…)A jegyes pár kézen fogva, kezükben termőág gyümölcsökkel, kalácsokkal, szalagokkal feldíszítve, átugrottak a tűz felett, közben a nevüket kimondva, a szó erejével kötötték őket egymáshoz.

 • Tűzönjárás hagyománya ősi hagyatékunk. A tűz tisztító ereje égeti ki a  bennünk rejtőző félelmeket, és  fényes győzelmet arathatunk önmagunk felett.
 • Tűzgyújtás egyik célja, a Nap erejének erősítése, fenntartása, a fény megőrzése.
 • Ezen éjszaka révületben el lehet jutni a holtak birodalmába, az alvilágba, ahonnan üzeneteket hozhat magával az utazó, életével kapcsolatban.
 • Templomok ablakait, ugyan úgy, mint a téli napfordulónál, erre az időpontra is tájolták.
 • Régen a Stonhenge-eket is erre tájolták. (Nap orákulum helyek)
 • Köszönetet mondunk a Napnak életadó tüzéért.

Ebben az évben (2018) szinte egybe esett a Napforduló a delelő nap erejével. Csodálatos égi időzítés. Kimentünk kedves helyeink egyikére, mi csak Tündérrétnek nevezzük. Ahogy lépdeltünk a hely felé tele várakozással, gondolatainkban – vajon mit hoz a mai Napforduló? Mert mindig tartogatnak nekünk valamit, ha félreteszünk minden földi dolgot és elindulunk, hogy együtt ünnepeljünk földdel, s éggel. Mágikus időpillanatok, ahol minden mindennel összeér és eggyéolvad. Megkeressük a tűzpontot, a szalma és ágak közé gyógyfüveket szórunk. Virággal díszítjük a kört, almával, dióval… málna is jutott. Kenyérrel és frissen sült cipóval készítjük elő égi lakománkat. Míg térben rendezünk, belül is rendeződünk. Beköszön a holló, nyílik az aranykapu..felsorakoznak a természet láthatatlan létezői, megérkeznek égi segítőink, együtt ünnepelünk. Teremtő pillanat, a legnagyobb fényerő árad ránk. Köszönünk, hálát adunk, kérünk-nem magunknak, az emberiségnek. Száll az ének, szívünk dobban a dobbal, furulya és tilinkó hangjával szárnyalunk. Utazunk hétvilágon túlra. Hullámzik a tér, az idő, együtt vagyunk, átölel az Élő Mindenség.

Bárcsak mások is…csak egy pillanatra…köszöntenék az Életet!

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás