Sarlós Boldogasszony 2.

    Kategória: Boldogasszony, Boldogasszony lánya volnék

Sarlós Boldogasszony – Mária meglátogatja Erzsébetet

július 2. 

Lukács evangéliumában olvashatjuk, ahogy Mária útra kelt, hogy a hegyek közé siessen és meglátogassa Erzsébetet, Keresztelő Szent János édesanyját. A nehézkes Mária édes terhét cipeli, amerre jár virágba borul a föld, mert méhében a Megváltó születik le közénk. Mária, ki méhében a Fényt hordozza, a Világ világosságát, ezen a napon útra kel minden esztendőben. Sok vidéken ezen a napon székeket raktak ki a házak elé, virágokkal feldíszítve, hogyha arra jár a nehézkes Mária, megpihenhessen.

 

 

Hagyatékunk…

 • Több mondában szerepel, hogy a búzatábla felett megjelent Boldogasszonyunk, kezében sarlóval. A látomások helyén az emberek kápolnákat emeltek.
 • Hol van a kapcsolat Sarlós Boldogasszonyunk minősége és Mária látogatása között? Talán elég nehézkes a párhuzam megtalálása. Sarlós Boldogasszonyunk sokkal erősebb és egyértelműbb párhuzamot mutat érzésem szerint a Gabona istennőkkel, a Földművelés istennőivel. Talán a kapcsolat, még ha nagyon mesterkéltnek is tűnik, de az analógiák mentés, az a BÚZA. Sarlós Boldogasszony tövét szakítja a gabonának. Jézus ki különválasztja a búzát az ocsútól. Szűz Anya arat, fia válogatja a konkolyt a búzától. Mária édes terhe, amit ekkor cipel, Jézus. A búza hagyatékunkban, maga Jézus.
 • Virágszentelő nap, hiszen a virágos réten és mezőn Mária siet keresztül és lépte nyomán áldás száll a vidékre.
 • E napon szedett fűszernövényeknek, gabonaféléknek varázslatos erőt tulajdonítottak.
 • A természetben elérkezett az aratás ideje. Péter, Pál napjához hasonlatosan aratáskezdő nap.
 • A kalász őrizte fény magasztos ünnepe.
 • Az aratás szent cselekedeteink egyike, ha nem a legszentebb.
 • Asszonyi dologtiltó nap.
 • Sarlós Boldogasszonyunk a várandós édesanyák vigyázója, a szegények gondviselője, betegek pártfogója, halottak oltalmazója.
 • Sarlós Boldogasszonynak szentelt bazilika, templomok, kápolnák: Máriagyűd, Szögliget, Budapest-Újlak Plébániatemplom, Siófokon plébániatemplom, Jászladány, Etyek, Nemesgomba, Mánfa, Monok, Lovasberény… a teljesség igénye nélkül.
 • Gyűjtsünk ezen a napon gyógynövényeket, fűszernövényeket, sarlózzunk egy marok búzát. Használjuk ki e nap szentségét és gyógyító, védelmező hatását a növények által.
 • Gyújtsunk gyertyát, s köszönjük meg a rétek, mezők, kaszálók bőségét. Pár imát találsz az  archaikus és a mai lélek imái résznél.

Sarlós Boldogasszony napjára

Szűz Mária sietséggel indula Júdeába,

Erzsébethez nagy örömmel a hegyes tartományba.

Hogy őtet, mint vérrokonát köszöntse és üdvözölje,

Nem tekintve terhesútját, siet, hogy megölelje.

Szent Erzsébet, hogy meglátta Máriát, örvendezett,

mert méhében lévő fia szent János is repdesett.

S mond Erzsébet Máriának: ezt én hogyan érdemlettem,

Hogy Megváltóm szent anyjának látogatását vette.

Oh te boldog Zakariás! Házad milyen szerencsés lett,

mert anyjával a Messiás ma te nálad megjelent.

Bár veled örömkönnyet hullatva, úgy érezhetnénk,

S mi is a mi véreinket, mint ti, akként szeretnénk.

Karancsberényi énekesasszony közlése

 

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás