Szent Bernát imája

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásodért hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve, én is hozzád sóhajtok, ó, szűzek Szűze, Angyalok Királynéja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Édesanyja!  Hozzád tekintek fel, ó, tengernek csillaga. Én nyomorult bűnös sírva és zokogva lábadhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó, hatalmas Asszonya a világnak és Anyja az örök Igének, hanem fordítsd rám figyelmedet, és hallgasd meg kérésemet e siralom völgyben, most és főképp halálom óráján, ó irgalmas, ó, kegyes, ó, édes Szűz Mária.

Ámen

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás