Tengernek közepin

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

Tengernek közepin

Én lefekszem én ágyamba

Mint Úrjézus koporsóba,

Nehéz álom el ne nyomjon,

Csalárd ördög meg ne csa(l)jon,

Számba szent kenet,

Fejem felett szent kereszt,

Őrizz angyal éjfélig,

Szűz Mária virradatig,

Krisztus Urunk örök életig.

Hun lakik a Jézus?

Tengernek közepin,

Arany fának ágán,

Lehajtá szent fejét,

Megszegé szent szegét,

Arra megy szent Lukács,

Mit sírsz, mit rísz?

Hogyne sírnék,

Mikor a tizenkét apostolokat és a tizenkét mártilyokat elvesztettem,

Ereggy a fekete föld szinibe

Hirdesd az én imáccságomat,

Ágfa virágzik,

Búza bimbózik,

Szülő Szűz Mária

Szent fiát szüli,

Ha én gyovont ember lehetnék,

Mária kapuján bemennék,

Piros vérét hullajték,

Az angyalok fölszettík,

Krisztus Urunk elejibe fölvíttik,

Aki ezt az imáccságot este reggel elmondja

Velem lesz a paradicsomban. Amen

Gyűjtés: Jászalsószentgyörgy 1974.

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás