Tündérológia

    Kategória: Tündérarcú Holdvilág, Tündérek ösvényén, Tündérvilág

Tündéri helyek a csillagos égen

 

Tündérasszony palotája-tisztaforrásHa csillagfényes estéken feltekintünk az égboltra, csodálatos látvány tárul elénk, főleg, ha szép fényszennyezéstől mentes égre nézhetünk. A mai kor embere, tisztelet a kivételnek, rohan, siet, s még olykor azt sem veszi észre milyen a hold állása, nem hogy melyik csillagkép halad hát a feje felett. Azt mondják, hogy a régi ember úgy olvasott a csillagokból, mint ma a könyvekből szokás. Pedig minden titok, mely szükséges a emberi lélek útjához, azt odavetíti nekünk a Teremtő jó Isten minden este.

Nézzük, mit tartogat nekünk a csillagos ég a tündérekkel kapcsolatban. A régi csillagnevek tanulsága szerint tündér lehetett ősvallásunk Istenasszonya. Erről árulkodó csillagneveink:

  • Kis Göncöl = Tündérasszony csillaga, Tündérasszony palotája, Nagyboldogasszony csillaga. Szintén hét csillagból áll, mint a Nagy Göncöl. A legfényesebb a rúdjának utolsó csillaga, a Sarkcsillag (Polaris). A csillagkép cirkumpoláris volta miatt láthatóan körbe forogja a Sarkcsillagot, közben húzza magával az eget. Ahogy a mondáinkból ránk maradt, “a Göncöl forgatja az eget”. Túlvilági szekér, mert fordítva halad (az ősi magyar hitvilágban a túlvilágon minden fordítva történik). Meséinkben Tündér Ilona palotája kacsalábon forog, úgy, mint maga a Göncöl csillagkép. Olyan sebesen forog, hogy ember legyen a talpán, aki bejuthat oda. Tündér Ilona palotáját egy sárkány őrzi. És lám-lám, ott az égen a Draco csillagkép, amely pontosan Tündérasszony palotáját őrzi.
  • Tejút = Tündérek útja, Tündérek járása, Tündérfátyol. Meséinkben Tündér Ilona aranyalmafája akár a Tejút, melyen minden éjjel megérkezik Tündér Ilona Hattyú képében (néha más madár alakban).
  • Tejúthasadék mélye a Hattyú csillagkép farkánál (Deneb) = Tündérek fordulója. Tündér Ilona kertjében van egy kút, tó, vagy forrás, melyből a Vándor(Királyfi, szegénylegény) megmerítheti korsóját az Élet és a Halál vizéből.
  • Tejúthasadék nyílása = Tündérek tánca.
  • Szírius csillag= Tündérfő

Egy kis “versecske”

Hold-Tündérség

Ha teljes a Hold, fénye telít,

S nem látod a csillagokét,

A Tejúton titokban

Tünde száll a magosban.

Hold fényének leple alatt

Tündér sereg tova halad.

Fel a fényes Hattyúig

Tova a fordulatig.

Ottan állnak forrás mellett

Korsót merít minden tünde.

Élet-e vagy halálét?

Csak ő tudja magáét.

Majdan lassan visszatérnek,

Erdő mélyén táncra kélnek.

Holdnak fehér fátyolánál

Köd szitál a félhomályban.

Ezüst csillan a fűszálon

Varázslatos gyöngysoron.

Ködfátyolból szőnek álmot

Teremtik az új világot.

Élteteik az ÉLETET

Erdőt, mezőt, réteket.

Ügyelik a gyöngye hajtást,

Felkarolják az árvát,

Növelik a növény szárát,

Csinosítják virág szirmát.

Holdasszonynak Lányai

Élet-halál urai.

(SNR. 2014)

Szólj hozzá elsőként!

Hozzászólás