Mágikus fák 2.

    Kategória: Bűvös erdő, Tündérvilág

Hiedelmek és legendák a fákról Ahol az erdőben, réten sétálva tölgy, kőris és galagonyabokor hármasa van, ott tündérek gyűlnek össze éjszakánként. Ahol két tölgyfa egymás mellett áll ott van Tündérország bejárata. A tölgy a fák királya. Égi királyok szent fája: Zeusz, Jupiter, Thor. A tölgyről azt tartották, hogy magához vonzza a villámot. A villámló istenek […]

Tovább

Égi mese

    Kategória: Égi - Mese

12 mese – 12 zodiákus -12 belső út Az Égi- Mese egy olyan kurzus, ahol összetalálkozik az emberi lélek, a csillagok és a mesék világa. Titokzatos és varázslatos terület mind  a három. A mese az emberi személyiségfejlődés útját segíti, ugyan úgy, mint a csillagos ég üzenetei. Hónapról hónapra kinyitok egy kis kaput neked, melyen áthaladva […]

Tovább

Nyári napforduló

    Kategória: Fénnyelhímzett esztendő
napforduló.tisztaforrás

Nyári Napforduló Ismét eljött a nyári Napforduló ideje. A Fény a csúcspontjára ért innen a Földről érzékelve. Minden létező a Napnak fényébe öltözött és magába szívja tápláló, éltető erejét. A természet feszülten figyel, nyílnak a kapuk, a virágok a Nap felé fordítják arcukat, valami készülődik. A Napkapuján égi üzenet érkezik felénk. Ahogy összekapcsolódunk Napatyácskával, imáink […]

Tovább

Assisi Szent Ferenc Naphimnusz

    Kategória: Archaikus imák és a mai lélek imái, Boldogasszony

ASSISI SZENT FERENC: NAPHIMNUSZ Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tied a dicséret, dicsőség és imádás, És minden áldás, Minden egyedül téged illet, Fölség, És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, Legfőképen urunk-bátyánk a nap, Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod És szép ő […]

Tovább

Tündérológia

    Kategória: Tündérarcú Holdvilág, Tündérek ösvényén, Tündérvilág

Tündér szavunk etimológiai jelentése A tündérvilágot nagyon sok irányból lehet megközelítenünk. Egyik ilyen irány, ha kicsit elgondolkodunk a tündér szavunk jelentéstartalmán.  Milyen szavakkal hozható összefüggésbe? Tündér szavunkhoz kapcsolódó szavaink: tűn, tűnik, tündöklik, tűnődik, tünemény Érdemes eljátszadozni, ízlelgetni a szavakat. Mire utalnak? Mindenképpen a tündér tulajdonságaira. Hol feltűnik, hol eltűnik. Hirtelen megjelenik, majd pillanatok alatt már […]

Tovább
  • 1
  • 2